Kulturni dom “Zora” Opatija

Natrag na događanja
Županija
Primorsko-goranska Županija
Grad
Opatija
Adresa
Ulica V. Nazora 4 (dvorana), Opatija
Telefon
(051) 680 114
Email
grad.opatija@opatija.hr
Web
www.opatija.hr