Trudnoća je jedno od najsretnijih razdoblja u životu žene, pa nije ni čudno ako je riječ o višeplodnoj trudnoći ili blizanačkoj da se govori i o duploj sreći. Posebno za vrijeme višeplodne trudnoće treba obratiti pažnju na zdravlje trudnice i moguće rizike i komplikacije koje donosi. Nije pravilo, ali višeplodna trudnoća uglavnom nastaje nakon tretmana plodnosti, dok je kod žena koje su zatrudnjele prirodnim putem, bez lijekova uglavnom riječ o jednoplodnoj trudnoći, no postoje brojne iznimke.

Ako je riječ o višestrukoj trudnoći jedna od najčešćih komplikacija je rizik od pobačaja. Trudnica može pobaciti samo jedno dijete, ali i oba ili sva ako je riječ o trudnoći s više od dva djeteta. Glavni krivac za to je najčešće abnormalnost kromosoma. Također je i rizik da izgubite jednu bebu nakon 20. tjedna trudnoće ili u prvom mjesecu po začeću dvostruko veći. Mogućnost za spontani pobačaj je veća ako se radi o identičnim blizancima, trojkama, tj. o više zametaka. Druga najčešća komplikacija je preuranjeni porođaj.

Osim ove dvije najčešće komplikacije, postoji još cijeli niz rizika koji prate višeplodne trudnoće.

Preuranjeni trudovi

Iako je već naveden preuranjeni porođaj kao jedan od najčešćih rizika, preuranjeni trudovi mu svakako prethode. Višeplodna trudnoća traje uglavnom 35 – 37 tjedana, a najveći broj porođaja se događa prije 37. tjedna. Rizik od preuranjenih trudova je veći ako nosite više beba. Tijela i organi djece rođenih prije termina često nisu dovoljno razvijena i spremna za funkcioniranje u vanjskom svijetu. Stoga njihov prerani dolazak na svijet zadaje mnogo briga roditeljima, ali i medicinskom osoblju čiji napredak ovisi o njihovoj skrbi.

Anemija

Anemija je učestali problem i komplikacija i od nje često pate i majka i djeca. Znatno je učestaliji problem kod višeplodnih trudnoća u usporedbi s trudnoćom s jednim djetetom. Do anemije dolazi zbog smanjivanja količine eritrocita i hemoglobina u krvi. Kod trudnice to se oslikava brzim umaranjem, vrtoglavicama, blijedom kožom, ubrzanim lupanjem srca. Anemija nastaje kao posljedica nedostatka željeza i folne kiseline. Anemiju je vrlo važno uočiti i spriječiti na vrijeme jer povećava rizik od pobačaja i probleme na porođaju. Osim toga, anemična djeca imaju snižen imunitet i učestalije zdravstvene probleme nakon porođaja.

Hipertenzija

Hipertenzija ili visoki krvni tlak može se javiti u drugoj polovici trudnoće. Kod najblažeg oblika riječ je o krvnom tlaku iznad 140/90 mmHg i najčešće nisu prisutni neki jako izraženi simptomi. Hipertenzija može utjecati na mnoge organe majke, ali i djeteta i utjecati na promjene na posteljici pa djeca stoga dobivaju manje hranjivih tvari i kisika. Stanje trajno povišenog krvnog tlaka može povećati mogućnost abrupcije posteljice što može biti iznimno opasno stanje za majku i dijete. Pravi razlog nastanka hipertenzije u trudnoći još nije otkriven, pa se stoga liječe simptomi kada do njih dođe.

Abnormalnosti kod rođene djece

Rizik abnormalnosti kod djece rođene iz višeplodnih trudnoća je veći nego kod djece rođene iz jednoplodne trudnoće. Uglavnom je riječ o urođenim abnormalnostima i uglavnom su to probavne i srčane mane.

Gestacijski dijabetes

Gestacijski dijabetes vrsta je šećerne bolesti koja nastaje ili je prvi puta uočena za vrijeme trudnoće. Ako se ne liječi može prouzročiti komplikacije za majku i za dijete. Većina trudnica u višeplodnoj trudnoći biti će testirana, a u posebno rizičnoj supini su žene starije od 35 godina s poviješću dijabetesa u obitelji.

Hemoragija ili krvarenje nakon porođaja

Iako je krvarenje nakon porođaja normalna pojava, majke koje su rodile blizance trebaju očekivati i znatno obilnije krvarenje. Ono je dodatno potaknuto velikom posteljicom i dodatno rastegnutom maternicom no što je slučaj u jednoplodnoj trudnoći.

Porođaj carskim rezom

Iako je prirodan porođaj uvijek preporučen od strane liječnika, brojne višeplodne trudnoće završavaju carskim rezom. Liječnici se na carski rez odlučuju najčešće zbog fetusnog položaja, ali i zbog zdravstvenog stanja majke ili komplikacija koje su pratile trudnoću. No, ako je trudnoća bila uredna i ako to dopušta zdravstveno stanje trudnice i položaj bebica u maternici, nije isključen ni prirodan porođaj kojeg mnoge majke koje su ga imale prilike iskusiti opisuju kao predivno iskustvo, iako je bila riječ o porođaju više beba odjednom.