Dijabetes koji se javlja u trudnoći može izazvati niz problema za bebu i majku, uključujući porođajne komplikacije te povećan rizik za razvoj težeg oblika dijabetesa tip 2 kasnije u životu. Stručnjaci su identificirali seriju faktora i mjera koje mogu pomoći liječnicima da unaprijed odrede koja je žana pod rizikom obolijevanja od dijabetesa tijekom trudnoće. Tako je utrt put prevenciji i to godinama prije no što žena zatrudni.

Što je trudnički dijabetes?

Trudnički dijabetes je stanje povišene razine glukoze u krvi tijekom trudnoće i to kod žena koje prije nisu imale dijagnosticiran dijabetes. Najčešće se javlja u trećem tromjesečju trudnoće, a posljedica je nemogućnosti organizma da izlučuje dovoljno inzulina potrebnog tijekom trudnoće, a koji bi regulirao razine šećera u krvi. Od trudničkog dijabetesa obolijeva oko 3-10% trudnica u svijetu.

Trudnice koje obolijevaju od trudničkog dijabetesa imaju nekoliko uobičajenih simptoma od kojih su najčešći: ubrzano nakupljanje kilograma, neprirodno pojačan apetit ili osjećaj žeđi, pojačano mokrenje i ponavljajuće vaginalne infekcije.

Kako se ovi simptomi ponekad pripisuju uobičajenim trudničkim tegobama, dijabetes se treba dijagnosticirati krvnim i drugim pretragama, koje pokazuju visoku razinu glukoze u krvi.

Koji su rizici za majku i dijete?

Bebe rođene od majki koje boluju od trudničkog dijabetesa obično su (pre)velika za određeno razdoblje trudnoće, što može stvoriti komplikacije i kod poroda. Nadalje, bebe su pod povećanim rizikom od preniske razine šećera u krvi i žutice. Medicina bilježi i niz slučajeva razvoja pretilosti u kombinaciji s dijabetesom tip 2 kod djece kasnije u životu.

Majke koje obole od trudničkog dijabetesa pod povećanim su rizikom razvoja dijabetesa tip 2 nakon trudnoće, problema s preeklampsijom te su vrlo često podvrgavane carskom rezu.

Kako se liječi trudnički dijabetes?

Trudnički dijabetes drži se pod kontrolom i liječi redovitim testiranjem krvi i provjerom razine glukoze u krvi. Ukoliko postoji potreba, trudnica prima injekcije inzulina. Osim navedenog, buduća majka mora paziti na prehranu, vježbati i održavati zdravu trudničku težinu.

Prevencija može početi i sedam godina prije same trudnoće

Pretilost, povećana razina šećera u krvi i visok krvni tlak najočitiji su simptomi koji se vežu uz rizik razvoja trudničkog dijabetesa. Žene sa spomenutim zdravstvenim problemima do tri puta su pod većim rizikom od obolijevanja tijekom trudnoće.

Ovi podaci zapravo ne iznenađuju, jer visoki šećer i pretilost, zajedno s pojavnosti dijabetesa u obitelji, već su poznati faktori rizika i za trudnički i za dijabetes tipa 2. Ono što je novo u istraživanjima jest činjenica da ti faktori mogu predvidjeti pojavu trudničkog dijabetesa čak i sedam godina prije no što žena zapravo zatrudni.

“Malo se zna o tome kako neki faktori prije trudnoće utječu na zdravstveno stanje žene u trudnoći”, kazala je autorica najnovijeg i prvog istraživanja na tu temu dr. Monique Hedderson, znanstvenica u zdravstvenoj organizaciji Kaiser Permanente u Oaklandu.

Njezina studija “rasvjetljuje potrebu da se razvije učinkovit program kontrole težine kod žena reproduktivne dobi kako bi postigle zdravu težinu prije trudnoće”, kaže dr. Hedderson i dodaje da je to posebno važno kod žena koje imaju u obitelji oboljele od dijabetesa. “Ti programi važni su i prije i za vrijeme, ali i nakon trudnoće, jer većina žena ima više trudnoća, a svaki postporođajni period zapravo je priprema za novu trudnoću”.

Naime, u još jednom naknadnom istraživanju, Hedderson i partneri otkrili su da žene koje nakupe prekomjernu kilažu tijekom prve trudnoće, dramatično povećavaju rizik od obolijevanja od trudničkog dijabetesa u drugoj trudnoći.