Britanski stručnjaci za (ne)plodnost razvili su vrlo precizan način otkrivanja mogućeg spontanog pobačaja, koji bi trebao pomoći liječnicima da interveniraju na vrijeme i spriječe gubitak beba kod trudnica koje su u rizičnoj skupini.

Studija u kojoj objašnjavaju otkriće, predstavljena je na konferenciji Europskog društva za ljudsku reprodukciju i embriologiju koja je održana u Stockholmu. Predstavili su šest faktora koji imaju najveći utjecaj na rizik od pobačaja, a to su: povijest neplodnosti, razina hormona progesterona i trudničkog hormona hCG, veličina fetusa, količina krvarenja i bebina gestacijska dob.


Pojedinačno, ti faktori ne mogu predvidjeti rizik od pobačaja, ali kada su znanstvenici kombinirali samo dva od šest i to – krvarenje i razinu hormona hCG, stvorili su tzv. Index trudničke održivosti  (Pregnancy Viability Index – PVI). Otkrili su da su ta dva faktora dosljedno i pouzdano predviđala pobačaj.


“Ovo istraživanje nam je, po prvi puta, ponudilo snažan alat pomoću kojeg možemo početi spašavati trudnoće koje su pod prijetnjom pobačaja, a do sad smo mogli samo sklopiti ruke i nadati se najboljem”, kazala je dr. Kaltum Adam, liječnica i znanstvenica u bolnici Britain’s St Mary’s Hospital u Manchesteru, a koja je predvodila ovu zanimljivu studiju.


Pobačaji pogađaju oko 250.000 žena godišnje samo u Velikoj Britaniji, dok se u Hrvatskoj, prema podacima UN-a se godišnje legalno napravi 4450 namjerno “prekinutih trudnoća”, spontanih ima 1500, a prema podacima Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, “ostalih” prekida trudnoće godišnje je 4500. Sveukupno govorimo o oko 6000 spontanih pobačaja. Opće je poznata stvar da spontani pobačaj ostavlja značajni psihološki ožiljak na ženama i njihovim obiteljima.


Do sada su se liječnici protiv mogućeg pobačaja borili krvnim pretragama, ultrazvučnim pregledima, hospitalizacijama trudnica i nalaganjem strogog mirovanja, preporukom apstinencije od seksualnih odnosa, malim dozama aspirina, nadomjescima progesterona i ostalim raspoloživim sredstvima.


Dr. Adam i njezini suradnici pratili su 112 trudnica koje su bile pod visokim rizikom od pobačaja i to od 2009. i 2010. godine, a koje su bile između 6. i 10. tjedna trudnoće. Istraživanje je trajalo pet tjedana tijekom kojih su žene bile podvrgnute ultrazvučnim pregledima, tjednim praćenjima razine boli koju osjećaju i količine krvarenja te su im redovito testirane razine progesterona i hormona hCG.


Nakon analize prikupljenih podataka, liječnici su odredili šest preciznih faktora koji najviše utječu na mogućnost pobačaja i izradili spomenuti Index trudničke održivosti.


“Indeks trudničke održivosti točno je predvidio ishod trudnoća kod 94% žena koje su uspješno privele trudnoće kraju i rodile, te kod 77% žena koje su ipak pobacile”, kazala je dr. Adam u priopćenju.


Cilj studije je ponuditi liječnicima jasnije naznake mogućih problema, a kako bi mogli izbjeći nepotrebne terapije i tretmane. Znanstvenici smatraju da će Indeks trudničke održivosti pomoći u 80% slučajeva tj. kod velikog broja žena kojima prijeti pobačaj. Ispitivanjem svih šest faktora rizika odmah će se dobiti odgovor ima li smisla slati žene na dodatna vađenja krvi, pripisivati im lijekove ili je bolje djelovati konkretnije u smjeru uklanjanja rizičnog faktora. Liječnici će dobiti bolji uvid i shvaćanje što je točno pošlo po krivom i kako spasiti trudnoću bez da se žena podvrgava najširem spektru pretraga.