Ministarstvo uprave objavilo je statistički dokument za 2015., a vezano za broj novorođene djece, sklopljene brakove i životna partnerstva, registar birača, političke stranke, neprofitne udruge i druge važne brojke.

Nama je najzanimljiviji dio upravo vezan za broj novorođene djece, kojih je u 2015. bilo 37.559, od čega je nešto više bilo dječaka, njih 19.418. Djevojčica se rodilo 18.141. Najpopularnija su i dalje kratka, tradicionalna i biblijska imena među kojima je najviše bilo dječaka s imenom Luka, te djevojčica s imenom Mia.

10 najpopularnijih imena za dječake u 2015.

1. Luka
2. Ivan
3. David
4. Jakov
5. Petar
6. Marko
7. Filip
8. Karlo
9. Ivano
10. Josip

10 najpopularnijih imena za djevojčice u 2015.

1. Mia
2. Lucija
3. Ema
4. Ana
5. Petra
6. Sara
7. Lana
8. Nika
9. Marta
10. Iva

U Hrvatskoj je 2015. sklopljeno 19.700 brakova, od čega 10.697 vjerskih i 9.003 građanska. Tijekom godine sklopljeno je i 108 životnih partnerstva.

Već smo spomenuli da je tijekom godine rođeno 37.559 djece, no istovremeno je umrlo 56.908 naših sugrađana, pa su demografi s pravom zabrinuti zbog pada nataliteta.

Izvor: http://www.scribd.com/doc/300439601/FINAL-Statisti%C4%8Dki-Prikaz-24-02-2016