Croatian Makers liga u hrvatske škole isporučila je 7 tisuća micro bitova – robotičkih setova koji će školarce učiti programiranju. U planu je ukupno 22 tisuće takvih setova. Novac za projekt, preko 290 tisuća dolara prikupili su preko crowdfunding kampanje, a cilj je upoznati učenike s pismenošću 21. stoljeća te ih pripremiti za tržište rada. Ovaj projekt već postoji u Velikoj Britaniji, Islandu, a priprema se i u Švedskoj.