Na izmaku smo još jedne školske godine i prije nego krenu zasluženi školski praznici, veliki broj osmaša marljivo se pokušava izboriti za najbolje zaključne ocjene. One su im presudne za upis u željenu srednju školu. No, zanimljiva je statistika da samo 5% učenika završava školsku godinu sa čistom peticom, a 70% ih čine djevojčice.

Aktualna kurikularna reforma ipak ide u smjeru da se prepoznaju potencijali, interesi te sklonosti učenika; da se isti potiču i podupiru, a sam zbroj ocjena na kraju godine ipak ne bude glavno mjerilo uspjeha.