Nacionalni godišnji projekt “Čitamo mi, u obitelji svi” pokrenut je 2011. godine u organizaciji Hrvatske mreže školskih knjižničara. U projektu sudjeluje oko 135 školskih knjižničara, 400 učitelja, 10.000 učenika i 40.000 članova njihovih obitelji iz cijele Hrvatske. Ima elemente školskog projekta jer obuhvaća zajednički rad učitelja i knjižničara s učenicima na promociji školske knjižnice i svladavanju tehnike čitanja, a elemente razrednog projekta jer uključuje sve učenike trećih razreda u zajedničku aktivnost – čitanje.

Projektu su dali potporu Filozofski fakultet, Hrvatsko društvo čitatelja, Društvo hrvatskih književnika kao i Mira Zovko iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, sve tri savjetnice za školske knjižničare pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, a financijski su ga poduprli Pliva Hrvatska PBZ Card te niz drugih donatora u pomoći za pojedine škole.

Projektom se žele potaknuti čitateljske navike učenika, unaprijediti njihove čitalačke sposobnosti, poboljšati tehniku čitanja, razumijevanje i prepričavanje pročitanog, a samim time obogaćuje se dječji vokabular. Isto tako želi se ukazati na važnost čitanja kao temelja daljnjeg obrazovanja, razvijanje ljubavi i poštovanja prema knjizi i čitanju kao kvalitetnom i zabavnom provođenju slobodnog vremena.

Vrlo važan cilj projekta je ukazati roditeljima na to da su u svemu ovome oni najvažniji i prvi uzori u čitanju. Naime, učenici nižih razreda uče prije svega oponašanjem i roditelji su im najveći uzori i autoriteti. Najučinkovitiji način svladavanja tehnike čitanja i stvaranja užitka u čitanju postiže se kada se čita pred djecom ili sa djecom u obitelji.

Posrednim ciljem se nastoji ukazati nadležnima i javnosti na važnost i nenadomjestivu ulogu školske knjižnice kao mjesta poticanja razvoja tehnike čitanja koja je ključna kompetencija za razvoj svih ostalih pismenosti poput osposobljenosti učenika za učenje (učiti kako učiti), informacijske pismenosti i cjeloživotnog učenja.

Izborom različitih knjiga skrećemo učenicima i roditeljima pozornost da se u školskoj knjižnici nalaze i druge knjige osim lektire.

Projekt je osmišljen po načelu “putovanja” knjižnične naprtnjače od jednog do drugog učenika 3. razreda. Svakog petka se slučajnim odabirom ili prema rasporedu odabire jedan učenik koji nosi knjižničnu naprtnjaču doma. Naprtnjača gostuje u obitelji učenika pet dana. U njoj se nalazi 8 zanimljivih knjiga iz različitih područja. Roditelji i djeca svaki dan barem 15 minuta ili pola sata zajednički čitaju i/ili razgledavaju knjige. Tako mogu čitati na više načina: pola priče čita dijete, a pola roditelj; dijete čita svim članovima obitelji naglas; roditelji čitaju djeci naglas; svi istodobno čitaju različite knjige u tišini,… Važno je da svi članovi obitelji tih pet dana čitaju barem jedan ulomak, međusobno razgovaraju o pročitanom i da se druže u intimnoj aktivnosti zajedničkog čitanja.

Svoje dojmove, zanimljivosti i lijepe doživljaje zajedničkog čitanja zapisuju u priloženu bilježnicu dojmova. Po osobnoj želji ukrašavaju svoje stranice dojmova, crtaju, pišu pjesmu ili sastavak, lijepe fotografiraju sa zajedničkog čitanja, i sl.
Peti dan dijete knjižničnu naprtnjaču donosi u školu i nekoliko minuta prezentira svom razredu, učitelju(ici) i knjižničaru(ki) svoje doživljaje i na taj način se uči usmenom izražavanju i potiče svoje razredne kolege na čitanje i izgradnju pozitivnog stava prema čitanju te izaziva njihovu radoznalost.
Školski knjižničar na kraju projekta stavlja knjige iz naprtnjače na police knjižnice. Zatim u suradnji s učiteljima ili sam odabire tri najljepša dojma iz svake naprtnjače i objavljuje ih na mrežnim stranicama škole i projekta. Sastavlja završno izvješće o realiziranom projektu s naglaskom na teškoćama s kojima se susreo kao i s prijedlogom poboljšanja. Završno izvješće i priznanja dostavljaju se svim sudionicima. Na temelju glasovanja na mrežnim stranicama za najljepše dojmove, izdaje se publikacija o projektu.

Pratite naše vrijedne učenike čitače u njhovoj Facebook grupi.

Piše: Dejana Kurtović, prof. i dipl. knjiž.