Dok u potpunosti ne ovlada jezikom, dijete zna prolaziti kroz određene jezične poteškoće. Jedan od problema s kojim se roditelj zna susresti je da njegovo dijete ne može zapamtiti kako se pišu pojedine riječi. Praksa je pokazala da boljem zapamćivanju načina pisanja riječi pomaže pisanje te riječi prstom u zraku, pisanje riječi na suprotnom zidu ili na stropu zamišljenom olovkom koja se nalazi na vrhu nosa. Osim toga, stručnjaci predlažu i nekoliko igara i vježbi koje su posebno namijenjene zapamćivanju pravilnog pisanja riječi. Mi vam donosimo neke od njih uz jednu napomenu. Nikada nemojte zaboraviti da djetetu nije potreban samo poučavatelj nego i partner u igri.

Usmena križaljka

Predložite djetetu da prepozna riječi. Vi izgovarate definiciju, a dijete neka pogodi i zapiše riječ. Ne morate se nužno držati definicija iz leksikona i neciklopedija. Tijekom rada na ovoj vježbi aktualizira se značenje riječi i utvrđuje se veza značenja s akustičkom slikom riječi.

Šifrirano pismo

Predložite djetetu da zapiše riječi koje ćete diktirati, ali samo u suglasnicima (diktirate mu one riječi u kojima je potrebno zapamtiti pisanje suglasnika) ili samoglasnicima (ako treba zapamtiti riječi s problematičnim samoglasnicima). Primjerice: aoaoi (laboratorij), aoiaia (asocijacija), tmbl (automobil), vtrmt (vatromet).

Teške riječi

Potrebno je pripremiti određeni broj kartica s riječima koje dijete uči i u njima podcrtati (označiti bojom ili podebljati) problematična slova. Što više slova naglasite, to je bolje. Ako u igri sudjeluju kartice s riječima koje dijete već poznaje, to mu neće naštetiti. U igri može sudjelovati dva do pet igrača. Prije početka igre svaki igrač dobiva jednak broj kartica s riječima. Zatim se, primjerice, brojalicom određuje tko je prvi na redu. Igrač stavlja karticu na stol i razgovijetno izgovara riječ koja je na njoj napisana, intonacijom naglašavajući problematična slova. Protivnik treba među svojim karticama pronaći riječ u kojoj je podebljano jedno od imenovanih problematičnih slova i prekriti njome izloženu karticu, također razgovijetno izgovarajući riječ. Zatim je na redu sljedeći igrač. Ako igrač nema riječ s traženim slovima, propušta korak. Pobjeđuje onaj koji je prvi sastavio na stol sve svoje kartice.

Riječ na riječ

Potrebno je pripremiti velike karte s kvadratima na kojima su napisane riječi (one koje dijete treba naučiti) i male kartice s istim riječima. U igri mogu sudjelovati dva i više igrača. Svaki igrač uzima jednu veliku kartu. Male karte ostaju na stolu. Voditelj uzima jednu po jednu karticu sa stola i glasno čita riječ. Onaj igrač na čijoj se karti ta riječ nalazi uzima karticu i prekriva njome odgovarajuće polje na svojoj karti. Pobjeđuje onaj igrač koji prvi prekrije svoju kartu malim karticama.