ITdesk.info je projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom putem Interneta, odnosno projekt koji svima omogućuje, a posebno djeci, besplatnu računalnu edukaciju. Na spomenutoj stranici djeca mogu naučiti osnovne računalne vještine i znanja. Pristup objavljenom materijalu je potpuno besplatan i otvoren i djeca se ne trebaju registrirati niti ostavljati svoju e-mail adresu. Novi uspjeh projekta ITdesk.info je pet publikacija koje su od strane Agencije za odgoj i obrazovanje odobrene kao pomoćno nastavno sredstvo u osnovnoj školi, u sklopu predmeta Informatika i Tehnička kultura (od 5.-8. razreda).

Ono što je izuzetno pohvalno je činjenica da su materijali napravljeni i za učenike i učenice slovenske i srpske manjine, na njihovim jezicima.

Odobreno je ukupno 5 pomoćnih nastavnih sredstava:
– Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Informatiku od 5. do 8. razreda
– Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Tehničku kulturu od 5. do 8. razreda
– Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Tehničku kulturu od 5. do 8. razreda za učenike/ce srpske nacionalne manjine
– Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Informatiku od 5. do 8. razreda  za učenike/ce srpske nacionalne manjine
– Priročnik za digitalne pismenosti – pomoćno nastavno sredstvo za Informatiku od 5. do 8. razreda  za učenike/ce slovenske nacionalne manjine

Na provedbi ovog dijela projekta surađivalo je ukupno 31 osoba i institucija iz neprofitnog, privatnog i javnog sektora, s područja Hrvatske, Srbije i Slovenije, a svi su se u ovaj hvalevrijedni projekt uključili na volonterskoj bazi.

O projektu ITdesk.info

Svrha projekta ITdesk.info je, u prvom redu, omogućiti svim osobama besplatnu računalnu edukaciju, budući da se upravo ona nametnula kao temeljna potreba današnjeg poslovanja, pri tom koristeći moderne načine prenošenja znanja. Cilj je putem projekta ITdesk.info aktivno promovirati ljudska prava na slobodan pristup informacijama i edukaciji, osvještavati javnost o proširenju pojma pismenosti koji danas uključuje i pojam digitalna pismenost te promovirati digitalnu pismenost.

Svi materijali projekta ITdesk.info su objavljeni pod autorskim pravima koja dozvoljavaju daljnju distribuciju i kopiranje, uključujući i u svrhu organiziranih školovanja, bilo u javnim ili u privatnim edukacijskim organizacijama, ali isključivo u nekomercijalne svrhe (dakle bez naplate krajnjim korisnicima/cama za korištenje publikacije), a za derivirane radove je potrebno tražiti dozvolu.

Materijali odobreni od strane Agencije za odgoj i obrazovanje će također ostati besplatno i trajno dostupni svim zainteresiranim učenicima/cama u RH i dijaspori kao mrežne publikacije koje se mogu slobodno pregledavati, ispisivati i distribuirati.