Polaskom u vrtić djeca se po prvi puta susreću s okolinom u kojoj se provodi strukturirano učenje i učenje u velikoj grupi. Sve što su savladali do vrtića, djeca su učila od roditelja i članova šire obitelji, jedan na jedan i promatranjem. No u vrtiću se djeca izlažu raznim aktivnostima učenja u timu te socijalizaciji. Obje vještine vrlo su važne za dugoročnu dobrobit djeteta.

Socijalizacija je možda najveći benefit polaska u vrtić, jer se upravo stjecanjem stavova i sustava vrijednosti, odnosno društvenih normi stvara podloga za emocionalni i intelektualni rast. Odgojitelji i stručnjaci znaju da je socijalizacija ključ uspjeha i na osobnoj i na društvenoj razini. Ako je dijete dobro prilagođeno okolini, odnosno grupi vršnjaka, lakše će učiti, svladavati znanja i vještine, surađivati, pronalaziti prijatelje i podršku u njima, odvažiti se lakše na izazove te lakše prihvaćati promjene u rutini. Dobro socijalizirana djeca jednostavno su opuštenija i samopouzdanija.

Još neke prednosti pohađanja vrtića su:

– stvaraju se temelji za bolji uspjeh u školi
– potiču se i grade socijalno-emocionalne kompetencije
– potiču se motivacija za učnjem i radoznalost kod djeteta
– priprema se roditelje na aktivno sudjelovanje u djetetovu obrazovanju

U vrtiću se djeca puno igraju i zabavljaju, ali ujedno počinju učiti osnove o svijetu koji ih okružuje – o prirodi i ekologiji, vodi, godišnjim dobima, oblicima, bojama, suprotnostima, prometu, tradiciji i običajima, vremenskim prilikama i slično. Time dobivaju dobar temelj za prva gradiva koja će morati savladati u školi. Kasnije im je jednostavno lakše, jer su im mnoge informacije već poznate.

Osim novih znanja i vještina, djecu se u predškolskom odgoju već priprema na neke nove rutine koje ih očekuju u školi. Priprema ih se na funkcioniranje u grupi i interakciju na određenom zadatku ili aktivnosti s vršnjacima. Osnovne rutine razvijene u predškolskoj ustanovi mogu biti važne za kasniji uspjeh učenika.
Ako je dijete već prihvatilo biti odvojeno od roditelja na nekoliko sati, naučilo mirno sjediti u krugu, slijediti upute, dijeliti i slagati se s drugom djecom te ako je naučilo neka slova i brojiti barem do deset, onda ima dobre temelje za akademski rast u školi.

Djeca koja polaze vrtić vježbaju izgovor riječi i komunikacijske vještine, uče slušati i pratiti priču od početka do kraja, prepričati priču, a sve to im itekako pomaže kasnije kod učenja čitanja i pisanja. To su osnovni gradivni elementi i preduvjeti za učenje čitanja.

Danas su očekivanja od vrtića velika i svijest o tome da on stvara temelje za kasniji uspjeh (akademski i osobni) potiče roditelje da puno više očekuju i od svoje djece. Svima je jasno da što su bolje startne pozicije djeteta, to su veće šanse da će biti uspješnije. No čak i ako uspjeh u školi ostavimo po strani, najvažnije je ipak da vrtić pripremi dijete na tranziciju prelaska u školu, da ta velika promjena prođe što bezbolnije i sa što manje šokova. Ono što je divno kod vrtića je da djeca uče kroz igru i većinu vremena nemaju uopće osjećaj da svladavaju nova znanja. Jednostavno ih upijaju i tako nesvjesno dobivaju osnovne vještine i znanja koji će im kasnije pomoći da rješavaju probleme i snalaze se u novim situacijama.