U sklopu UNICEF-ove akcije Prve 3 su najvažnije! tiskan je i predstavljen edukacijski paket za zdravstvene djelatnike i roditelje najmlađe djece pod nazivom „Sprječavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece predškolske dobi”, autorice prof.dr.sc. Aide Mujkić.

Nesreće su vodeći uzročnik smrtnosti djece u dobi između 1 i 9 godine u Hrvatskoj. Svake godine cijeli jedan razred djece strada u nesrećama koje su se mogle spriječiti. Jednostavne mjere opreza mogu uvelike smanjiti rizik od ozljeda i spriječiti kobne posljedice za dijete, kao što su trajna invalidnost ili smrt.  U tome veliku ulogu imaju zdravstveni djelatnici, koji mogu educirati roditelje o mjerama opreza. Upravo njima je namijenjena ova publikacija koja će se od danas koristiti kao službena literatura na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Edukacijski paket je nastao u sklopu znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a tisak i distribuciju materijala za roditelje su osigurali Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Paket se sastoji od priručnika, upitnika za primjenu od strane zdravstvenih djelatnika te edukacijskih materijala za roditelje – letaka i metra za siguran rast djece.

Na predstavljanju edukacijskog paketa govorile su, uz autoricu prof.dr.sc. Aidu Mujkić te recenzente doc.dr.sc. Milivoja Jovančevića, prof.dr.sc. Milicu Katić, Jadranku Pavić i mr.sc. Igora Srčeka, direktorica Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar”, prof.dr.sc. Jadranka Božikov, dr. Sanja Predavec iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te predstojnica UNICEF-ova ureda za Hrvatsku Lora Vidović.

Uz predstavljanje, održana su i 3 tematska predavanja o pojavnosti nesreća i sigurnosti djece, od čega i jedno o svjetskim trendovima i iskustvima u prevenciji nesreća prof.dr.sc. Corinne Peek-Asa, direktorice Centra za istraživanje i prevenciju ozljeda, Sveučilišta u Iowi, SAD-u.

Gdje pronaći vodič i edukacijski paket?

Svi materijali bit će distribuirani u zdravstvene ustanove diljem zemlje, gdje će se roditelji moći informirati preko edukacijskih materijala i savjetovanja sa samim zdravstvenim djelatnicima. Letak i upitnik mogu se downloadati i na stranicama www.unicef.hr.