Gdje god se našli, okružuju nas slova. Pismo je u životu svakog čovjeka, pa čak i onog predškolske dobi, neobično važno. Međutim, nema nikakve potrebe dijete prisiljavati da nauči pisati slova onako kako se mnoge od nas u djetinjstvu učilo. Djeca najbolje uče kroz igru. Stoga je dovoljno da im omogućite zanimljive igre slovima. Evo neke od njih koje smo pronašli u zbirki igara od recikliranih materijala za djecu autorice i pedagogice Edite Slunjski.

Pokrivaljka sa čepovima

Potreban materijal:

 • više plastičnih čepova
 • papirnate tablice za slova

Na papirnate tablice za slova napišite neke riječi, koje će djeca također napisati tako da potraže ista slova napisana na plastičnim čepovima i rasporede ih u tablicu kako treba. Ovo je igra i za djecu koja još ne znaju slova, nego ista traže prema njihovu izgledu.

Poklapalica

Potreban materijal:

 • plastične čaše
 • kartonska podloga
 • sličice različitih predmeta
 • flomasteri

Na papirnatu podlogu zalijepite slike nekih predmeta kraj kojih napišite njihova imena. Dijete treba raspoznati slova, pronaći takva ista napisana na plastičnim čašama i svaku čašu staviti na mjesto tako da napiše traženu riječ. Teža je varijanta igre ako pored slike ne piše tražena riječ, nego je dijete treba napisati bez predloška.

Slova na kamenčiću

Potreban materijal:

 • kamenčići različitih veličina
 • flomasteri

Prikupite puno različitih kamenčića i na njima napišite slova. Djeca se njima mogu igrati i pokušati nešto napisati, npr. svoje ime, ime svoga prijatelja ili roditelja.

Na kamenčićima može biti napisano samo jedno slovo ili čitava riječ, od kojih onda treba složiti rečenicu. Naravno, dijete može i samo napisati slovo ili riječ, odnosno dopisati ono nešto što mu se čini da nedostaje.

Koliko riječ ima slova

Potreban materijal:

 • papiri i olovke

Ova se igra sastoji od kartica sa slovima i kartica s brojevima. Dijete bira slova koja želi i slaže kartice tako da ispadne neka riječ. Kad slaganjem kartica napiše riječ, treba prebrojiti koliko ta riječ ima slova te pronaći i pridružiti karticu s odgovarajućom znamenkom.

Slova kao rublje

Potreban materijal:

 • uže i kvačice
 • karton za slova

Šarena slova zalijepite na malo veće kartonske podloge koje djeca mogu vješati poput rublja na uže, pokušavajući tako napisati poneku riječ ili se jednostavno igrati slovima.

 

Neka predložene igre djeca igraju kad ona to žele, a ne nekim točno propisanim rasporedom ili u određeno vrijeme. Isto tako, predškolsko dijete će katkada napisati slovo naopako, katkada će ga napisati pogrešno. Nemojte ga previše ispravljati jer je u toj dobi puno važnije da se veseli pisanju i da shvati korist od poznavanja slova.

Aktivnosti za početak pisanja slova