Jedan od većih problema koji se nerijetko uočava kod djece je izostavljanje slova u riječima prilikom pisanja. Najčešći razlog tome je djetetova nedovoljna formirana slika riječi. Što to znači? Slika riječi predstavlja važnu komponentu osjećaja za jezik koji je neophodan za ovladavanje jezikom. Sastoji se od fonematske (kako zvuči), semantičke (što znači), gramatičke (od kojih se gramatičkih elemenata sastoji i kojoj srodnoj riječi pripada) i grafičke (kako se piše) prirode riječi. Prije nego što dijete napiše neku riječ, ono je treba osvijestiti prema svim tim parametrima.

Djeca u većini slučajeva propuštaju slova zbog sljedećeg:

  • dijete zna značenje riječi, ali nikad je nije srelo napisanu
  • dijete je čulo riječ prije, ali ne zna što ona znači
  • dijete prvi put čuje riječ

Djetetu se katkad zna dogoditi da propusti slova čak u dobro poznatim riječima, koje je više puta pisalo, a neke čak i svaki dan. Razlozi mogu biti sljedeći:

  • Djetetova mašta je toliko bogata da, čuvši riječ, odmah zamišlja predmet ili pojam koji ta riječ imenuje, a ne simboličko označavanje tog predmeta ili pojave slovima
  • dijete nije dovoljno pažljivo da bi u netočno napisanoj riječi uočilo razliku u odnosu na uzorak.

Kako bi vaš mališan uspješno otklonio poteškoće prilikom pisanja, u nastavku vam donosimo vježbe koje pomažu oblikovati sliku riječi. Ove jednostavne zabavne igre osmislili su neurolingvistica i neuropsihologinja Aleksandra Soboleva i lingvistica Katarina Elemeljanova.

Arapsko pismo

Diktirajte riječi koje dijete treba zapisati počevši od desne strane retka i u suprotnom smjeru, odnosno obrnuto. Prilikom čitanja zdesna ulijevo, riječi se trebaju jednako pročitati. Primjerice, rečenica U oceanu živi neobična riba – riba jež napisana “arapskim pismom” treba izgledati ovako: žej-abir – abir ančiboen iviž unaeco U.

Vježba daje dobre rezultate u slučajevima kada dijete propušta i premješta slova. Nemojte odmah predlagati djetetu da “arapskim pismom” zapisuje cijele rečenice. Počnite od kratkih riječi u kojima se izmjenjuju samoglasnici i suglasnici, zatim uzmite složenije riječi sa suglasničkim skupinama, a tek onda radite s rečenicama.

Robot

Prije početka rada podijelite uloge. Dijete postaje robot, a odrasla osoba konstruktor. Robot je programiran tako da ne reproducira riječi u cijelosti, nego samo neki određeni dio, označavajući propuštene dijelove crticama. Konstruktor “ispituje” robota, diktirajući mu riječi. Prilikom odabira materijala za ovu vježbu, odrasla osoba treba polaziti od postojeće teškoće: ako dijete ne dopisuje kraj riječi, ponudite mu samo dva zadnja slova; ako propušta slova u sredini riječi, ponudite mu dva srednja slova. Primjerice, riječ ponedjeljak može izgledati ovako:

po – – – – – – – –

– – – – dj – – – –

– – – – – – – – ak

Vježba može riješiti probleme nedopisivanja slova na kraju riječi ili propuštanja slova i slogova unutar riječi.

Računovođa

Roditelj izgovara nekoliko riječi s jednakim brojem slova. Dijete vizualizira te riječi napisane u stupcu. Zadržavajući u glavi sliku riječi, ono treba imenovati slovo koje stoji na određenom mjestu u svakoj riječi. Primjerice, roditelj kaže: Sir, kut – drugo slovo.

Djeca vizualiziraju njihovo zapisivanje u stupcu i imenuju ona slova koja su druga po redu u tim riječima: i, u. Kad bi roditelj zamolio da imenuju treće slovo, dijete bi reklo r i t. Broj riječi može biti od dva do četiri, a broj slova u riječima od tri do sedam. Ovakav zadatak formira vještinu jasne vizualizacije načina pisanja riječi, zapamćivanja njihove slike, koncentraciju i zadržavanje slovne strukture riječi u pamćenju.