Odrasli ponekad pred djecom razgovaraju o temama koje su neprilične za njihov uzrast i sposobnost ispravnog razumijevanja istih. Najčešće se povode mišlju “pa što sad ako slušaju, ionako oni to ništa ne razumiju”. No oni koji tako razmišljaju u potpunosti su u krivu. Djeca razumiju, upijaju i na tome stvaraju svoja vlastita iskustva. Jednom upotrijebljene riječi, iako ponekad i nehotice, snažno utječu na kasniji djetetov razvoj i njegovo oblikovanje i poimanje svijeta.

Svakako najveći utjecaj na djecu ima njihovo domaće okruženje i dnevna interakcija s roditeljima, odgojiteljima, bakama i djedovima. Sve ono što vide i čuju od odraslih interpretiraju i reflektiraju na svoj “mali” način u kasnijem ponašanju.

Primjer za to može biti situacija u kojoj osmogodišnje dijete ne želi ići u školu zato što je “učiteljica zločesta”. Zločesta učiteljica je najčešće izgovor za neke dublje probleme, a ti problemi mogu itekako imati veze sa situacijom kod kuće, a ne sa situacijom u školi. Drugi dobar primjer je tinejdžer koji maltretira kolege u školi. Ponekad to nije samo zato što ne može kontrolirati svoj bijes već je takvo ponašanje vidio u svojoj obiteljskoj okolini. Naravno, odgovori nisu uvijek crno-bijeli i laki, no važno je znati da se većina roditeljskih ponašanja i raspoloženja od najranije dobi reflektira kroz kasnije djetetove postupke i ponašanja.

Roditelji koji svjesno slušaju i osluškuju riječi svog djeteta koje je tek progovorilo, uglavnom se slažu da u tim riječima najčešće čuju – sebe. Djeca upotrebljavaju riječi, fraze i ton glasa koji su čuli i naučili od roditelja ili od najbliže okoline.

Tek tada roditelji spoznaju koliko je njihov utjecaj velik i od presudne važnosti. Biti svjestan te činjenice važno je za roditelje jer djeca osluškuju sve i nastoje se ponašati i govoriti kao oni čijem ponašanju su najviše i najčešće izloženi, a to su najčešće – roditelji. Kada djeca već usvoje određeno ponašanje i počnu ga primjenjivati, postaje sve teže uvjeriti ih u eventualnu neispravnost određenog ponašanja, posebno ako su mu izloženi svakodnevno.

Uvijek budite na oprezu koje riječi i kojim tonom upotrebljavate i budite sigurni, iako se vama možda ne čini da dijete u nekom trenutku ne sluša, ono uvijek sluša i pamti sve vaše postupke i komentare.