Djetetov prijelaz na pisanje možete olakšati na nekoliko vrlo jednostavnih načina. Sve njegove napore prihvatite kao dobrodošle, pomognite mu uočiti sve dijelove slova, odnosno riječi te uključite pisanje u što je moguće više svakodnevnih aktivnosti. Vrlo je važno da vi kao roditelj cijenite prve djetetove napore da se izrazi pisanjem jer se tako potiče dijete da istražuje proces pisanja i budi se u njemu želja za svladavanjem novih vještina. Prve pokušaje pisanja tako možete popratiti komentarima: “Vidim da si puno toga napisao ispod crteža.” Ako ne možete, primjerice, odgonetnuti što je dijete napisalo, možete reći: “Reci mi na što si mislila kad si ovo pisao/la.”

Djeci koju su spremna za naprednije faze pisanja možete pomoći tako da izdvojite dijelove slova ili riječi. No, od presudne je važnosti točno presuditi stupanj djetetove spremnosti. Djeca trebaju puno mogućnosti za eksperimentiranje s materijalima za pisanje prije nego steknu koordinaciju prstiju i šake za izvođenje određenih pokreta u pisanju. Ako ih požurujete, možete izazvati nepotrebnu frustraciju i obeshrabriti ih.

Mnoga djeca svladavaju fazu po fazu, bez asistencije sa strane, no neka imaju koristi od raščlanjivanja slova ili riječi, uz vašu pomoć. Primjerice, ako dijete vješto stvara linearne ponavljane crteže, izdvajanje oblih i ravnih dijelova može mu pomoći u stvaranju oblika sličnih slovima. Djeci koja su u fazi pisanja oblika sličnih slova dobro je objasniti i pokazati kako se oblikuje pojedino slovo jer će im to pomoći da ih vjernije pokažu.

Najvažnije je da djecu potičete i pružate im potporu u svladavanju pisanja, a ne da ih ocjenjujete i umanjujete njihovo oduševljenje. Puno svakodnevnih događanja daju djeci razlog za pisanje ako ih i vi potičite aktivnostima. Primjerice, napravite listu čekanja kojom ćete djeci olakšati čekanje omiljene, i, među svom djecom, popularne aktivnosti. Umjesto da vi pišete imena djece, prepustite to njima. Morate pritom prihvatiti sve načine na koje djeca u pojedinoj fazi pišu i ne smijete pokazati nezadovoljstvo, jer će odmah izgubiti hrabrost i volju.

Druga situacija koja motivira djecu na pisanje je pisanje imena na likovne radove ili na mjesta za sjedenje za vrijeme ručka. Imajte na umu da su strpljenje, potpora, volja i trud ponekad presudni faktori kad je u pitanje svladavanje pisanja.