Na samo spomen hrvatske birokracije i šume kroz koju se mora proći da bi se došlo do određenog dokumenta, mnoge zaboli glava. Posebno roditelje koji su prema zakonu dužni obaviti prijavu djeteta nakon rođenja kako bi ono moglo dobiti svoje prve osnovne dokumente. Ako roditelj ne zna otkuda krenuti i što mu je sve potrebno od papira kako bi prijavio dijete, sam postupak može biti iznimno naporan i kompliciran. Stoga smo se mi odlučili upustiti u “borbu s papirima” te vam na jednom mjestu predočiti sve informacije o tome kome, kada i kako prijaviti dijete.

Matični ured

Prva stanica na koju se morate uputiti jest matični ured u kojem roditelji određuju djetetovo ime te dobivaju izvod iz matice rođenih, rodni list, domovnicu i OIB za svoje dijete. Za sobom trebate ponijeti otpusno pismo iz rodilišta (nije neophodno), izvod iz matice vjenčanih (daje se na uvid), osobne iskaznice oba roditelja (daje se na uvid), a trebat će vam i obrazac Zahtjeva za izdavanje isprava iz matice rođenih i knjige državljana koji možete isprintati OVDJE ili osobno podići u matičnom uredu. Ako ne znate u koji matični ured treba otići, dijete se prijavljuje u ured u općini kojoj pripada rodilište u kojem je rođeno. Ako je ono rođeno u bolnici, onda ga u roku od 15 dana od rođenja matičaru prijavljuje bolnica.

Važno je za napomenuti da za upis djeteta u maticu rođenih moraju biti prisutna oba roditelja osim u posebnim slučajevima kada drugi roditelj više nije živ, da mu je nepoznato prebivalište, ako je lišen roditeljske skrbi, te potpuno ili djelomično lišen poslovne sposobnosti u kojem mu je određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja.

Nadležna policijska uprava

Nakon što ste riješili domovnicu i rodni list, vaša sljedeća stanica je policijska uprava u kojoj prijavljujete mjesto prebivališta djeteta te dobivate djetetov matični broj građana. Ako oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, samo jedan od roditelja uz predočenje osobne iskaznice može otići na policiju.

Ako roditelji imaju prijavljeno prebivalište na različitim adresama, prebivalište djeteta prijavljuje se na adresi jednog roditelja, uz suglasnost drugog roditelja. Za prvu prijavu mjesta prebivališta potrebno je priložiti rodni list djeteta (na uvid + kopija), domovnica djeteta (na uvid + kopija), osobne iskaznice oba roditelja (na uvid) te popunjeni obrazac 1 prijave prebivališta koji možete isprintati OVDJE ili preuzeti u prostorijama MUP-a.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Budući da ćete s djetetom na prvi pregled kod pedijatra ići s navršenih mjesec dana života, do tada, točnije u roku od 15 dana nakon rođenja djeteta morate ga prijaviti u sustav zdravstvenog osiguranja u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta. Na svu sreću u zavod ne moraju ići oba roditelja. Dijete može biti osigurano i preko tvrtke u kojoj je jedan od roditelja zaposlen, pa je za prijavu zadužen poslodavac. U područni ured HZZO-a potrebno je podnijeti rodni list djeteta (na uvid + kopija), uvjerenje o MGB-u (uvid + kopija), potvrdu o prebivalištu djeteta (na uvid + kopija), uvjerenje o prebivalištu roditelja na kojeg se prijavljuje dijete (na uvid) te obrazac zahtjeva T2 koji možete isprintati OVDJE. Nakon prijave dobit ćete potvrdu zdravstveno osigurane osobe, odnosno privremenu zdravstvenu iskaznicu za dijete.

Porezna uprava

Premda nije obavezno, svoje novorođenče možete upisati na poreznu karticu kako biste dobili priznanje porezne olakšice. Prijava se podnosi nadležnoj Poreznoj upravi, a dijete se prijavljuje na jednog roditelja. U Poreznu upravu potrebno je donijeti poreznu karticu koju dobivate od poslodavaca (original) rodni list djeteta (na uvid + kopija) i osobnu iskaznicu roditelja (na uvid).