Iz Ureda za demografiju u Zagrebu obavještavaju da je započela isplata korisnicima prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Navedenu pomoć primit će korisnici koji su ostvarili pravo:

 • u 1. mj/2017. i 1. mj /2018. za prvo dijete,
 • u 1. mj /2016., 9. mj/2016., 5. mj/2017. i 1. mj /2018. za drugo dijete,
 • u 1. mj /2013., 1. mj /2014., 1. mj /2015., 1. mj /2016., 1. mj /2017. i 1. mj /2018. za treće i svako daljnje dijete.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:

 • koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti;
 • ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete, a isto se ne može ostvariti ako bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz RH. Rok za podnošenje zahtjeva korisnika prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Visina novčane pomoći iznosi:

 • za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 1.800,00 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine;
 • za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine;
 • za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina.

Gdje podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Vodnikova 14 u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev roditelj je dužan priložiti:

 • dokaz o državljanstvu
 •  dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Zagrebu, odnosno privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca u Gradu Zagrebu
 •  dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovom prebivalištu
 • dokaz o postojanju težeg invaliditeta (III. stupanj) ili teškog invaliditeta (IV. stupanj) za punoljetno dijete koje s njim živi u zajedničkom kućanstvu
 • dokaz o razvodu braka ili prestanku izvanbračne zajednice

Više informacija o pravu na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta saznajte OVDJE.

[PROČITAJTE JOŠ: Što je sve potrebno jednom novorođenčetu?]