O dobrobiti dojenja napisano je na stotine knjiga, članaka i studija, i stručnjaci će svakoj mami koja to može, u svakom slučaju preporučiti da doji svoju bebicu. Dojenje pomaže bebi u razvoju, u izgradnji imuniteta, sam čin stvara iznimnu povezanost između majke i djeteta koja pak poboljšava opći psihički i fizički napredak bebe… benefita je zaista puno. Sada na listu možemo staviti još jedan – dojenje će ojačati pluća naše bebice i smanjiti rizik od astme. Ovo će posebno biti važno majkama koje i same boluju od astme, a plaše se da bi dojenjem mogle dijete izložiti riziku od obolijevanja.

Ovaj strah uvukao se među mame astmatičarke ali temelji se na jednom prilično površnom istraživanju. Najnovije i detaljnije je sada pokazalo da mame koje boluju od astme ne samo da dojenjem umanjuju rizik da će od iste bolesti oboliti i njihova beba, već dojenjem jačaju bebina pluća, odnosno dugoročno poboljšavaju funkciju pluća svog djeteta. Što je funkcija pluća jača i bolja, dijete je pod manjim rizikom od razvoja astme.

Studija je objavljena u stručnom časopisu American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, a provedena je u Ujedinjenom Kraljevstvu nad 1.500 djece rođene sredinom 90-tih godina. Roditelji su bili zaduženi da ispune upitnik o tome koliko su djeca dugo bila dojena i kojim su sve rizičnim faktorima za razvoj astme bila izložena (npr. pasivno pušenje).

U dobi između 8 i 14 godina, djeca su dolazila u laboratorij gdje im je nizom testova mjerena funkcija pluća, ali i alergijske reakcije na razne stimulanse. Rezultati su pokazali da duže dojena djeca imaju značajno bolju funkciju pluća.  Kao što smo spomenuli, bolja funkcija pluća znači manji rizik od razvoja astme i to bez obzira jesu li majke imale astmu kada su dojile ili ne.

Prema jednoj teoriji, kada bebe piju mlijeko iz majčine bradavice, zapravo uvlačenjem zraka i hrane te snažnijim disanjem jačaju plućna krila. Osim toga, majčino mlijeko jača bebin imunološki sustav protiv mnogih bolesti, pa tako i protiv astme, alergija i oboljenja dišnog sustava.

U prošlosti su stručnjaci nagađali da bi majke koje boluju od astme mogle svojim bebama preko mlijeka prenijeti imunološke stanice povezane s alergijama i astmom, čime bi izložile svoje dijete riziku od razvoja tih bolesti. Sada se ta vjerovanja odbacuju i dojenje se preporučuje svim majkama, a posebno onima koje boluju od astme, a kako bi pluća njihovih beba postala jaka, funkcionalna i otporna na oboljenja dišnih puteva.