Poteškoće sa senzornom integracijom i prilagodba obrazovanja

Na koje postupke individualiziranja i prilagođavanja u školi ima pravo dijete koje je prosječnih intelektualnih sposobnosti, ali mu funkcioniranje na nastavi u velikoj mjeri ometaju poteškoće sa senzornom integracijom te izražena dominacija desne hemisfere mozga (ljevak)? Koji stručnjak i kojim postupcima može dokazati postojanje disfunkcije senzorne integracije? T.

Disfunkcija senzorne integracije vrlo je širok pojam i objedinjuje čitav niz teškoća koje se mogu javiti kod djeteta. Utvrđivanje teškoća u svrhu promjene oblika obrazovanja obavit će stručna komisija prema prijedlogu škole, a na temelju uočenih teškoća u svladavanju nastavnog gradiva.

Disfunkciju senzorne integracije utvrđuju stručnjaci na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu nakon testiranja djeteta. Za utvrđivanje disfunkcije postoji standardizirani testni materijal koji se u tom slučaju koristi.

Ukoliko se utvrdi potreba za promjenom oblika obrazovanja komisija će donijeti rješenje prema kojem će škola organizirati obrazovanje. Djeca s teškoćama nastavu mogu svladavati na nekoliko načina ovisno o vrsti teškoće i potrebama djeteta:
– po redovnom programu, ali uz individualizirani pristup. Navedeni termin odnosi se na prilagodbu načina rada i metoda rada bez smanjivanja obrazovnih sadržaja.
– po prilagođenom programu koji podrazumijeva osim metodičke i sadržajnu prilagodbu.
– po posebnom programu koji je namijenjen učenicima značajnije sniženog intelektualnog funkcioniranja.

Dakle, ovisno o djetetovim teškoćama odredio bi se i adekvatan oblik obrazovanja za dijete.

Nataša Čičin – Šain, prof. defektolog
Kabinet Korneo

NATAŠA ČIČIN-ŠAIN

prof. defektolog
Kabinet za razvojnu podršku Korneo

Pitajte me Moji odgovori