Dječak (20 mjeseci) samo “brblja” nešto svoje i ne donosi ništa na zahtjev

Poštovani, moj sin rođen je u 32. tjednu trudnoće radi moje preeklampsije.. Sutra mu je 20. mjeseci. Počeo je sjediti sa 7 mjeseci, puzati s godinu dana, a hodati samostalno s 18 mjeseci. Pedijatar nas je uputio logopedu jer zna samo reći mama, baba, hapa, brm brm, slovo B, i aga agaa… i baš je živahan, “brblja” nešto svoje po cijeli dan. Logopedu je to premalo. Dijete nas sve razumije što mu govorimo, i u to sam sigurna, ali neće donijeti ništa na zapovijed. Voli samo autiće i lopte, to su glavne igračke, ali voli listati i slikovnice. Što vi mislite o tom govornom razvoju? Da li kasni jer je neurorizično dijete? Trebamo li logopedu već sada jer još nema dvije godine? Hvala vam.

Poštovana,

na temelju anamnestičkih podataka koje ste naveli svakako se preporuča praćenje od strane logopeda. Neurorizična djeca su češće podložna teškoćama u komunikaciji, jeziku i govoru uslijed čega se preporuča rana intervencija. Roditelji često znaju biti vođeni informacijom kako se s logopedskom terapijom kreće tek kada dijete navrši 4 godine. To je u redu ukoliko dijete ima problema samo s izgovorom glasova, a sve ostalo je u skladu s dobi. Logopedi rade i s mlađom djecom pri čemu se pristupi i tehnike u radu bitno razlikuju od onih koje koriste sa starijom djecom. Nerijetko su i roditelji prisutni na samoj terapiji, direktno se podučavaju i uvježbavaju adekvatne tehnike poticanja komunikacijskog i jezično-govornog razvoja uz vodstvo logopeda. Svakako bih Vam preporučila da nastavite suradnju i praćenje od strane logopeda.