Dijete već peti dan ima visoku temperaturu. Molim vas da nam iščitate nalaz krvi

Poštovani, sin će mi uskoro navršiti 2 godine. Već puna četiri dana (danas je peti dan) ima visoku temperaturu. Temperatura je znala ići do 40°C. Umor i malaksalost pokazuje samo pri jako visokoj temperaturi, inače je razigran. Pedijatrica je preporučila Sumamed zbog sumnje na streptokok. No kako nas je mučila ta visoka temperatura, otišli smo preko vikenda do zarazne Dr. Fran Mihaljević. Tamo smo dobili uputu da prestanemo sa Sumamedom (do tada je dobio dvije doze od 5 ml) i da najvjerojatnije ima trodnevnu vrućicu ili mononukleozu. Sad smo dobili detaljniji nalaz krvi kojeg je potrebno iščitati. Molim za mišljenje s obzirom na nalaz kojeg smo sada dobili.

KRVNA SLIKA:
Leukociti 3,5  (1e9)/L
Eritrociti 4,21  (1e12)/L
Hemoglobin 110  g/L
Hematokrit 0,323  L/L
Prosječni volumen eritrocita 76,8
Prosječna količina hemoglobina 26,1
Prosječna koncentracija hemoglobina 339
Raspodjela eritrocita po volumenu 15 %
Trombociti 178  (1e9)/L
Prosječni volumen trombocita 7,1

DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA:
Neurofilni granulociti 0,7  (1e9)/L
Limfociti 1,7  (1e9)/L
Monociti 1,1  (1e9)/L
Eozinofilni granulociti 0,0  (1e9)/L
Bazofilni granulociti 0,0  (1e9)/L
Neurofilni granulociti 19,2  rel %
Limfociti 48,2  rel %
Monociti 32,1 rel %
Eozinofilni granulociti 0,3  rel %
Bazofilni granulociti 0,2  rel %

DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA – SVJETL. MIKOSKOPIJA
Segmentirani granulociti 23  rel %
Limfociti 49  rel %
Monociti 25  rel %
Plazma stanice 1  rel %
Reaktivni limfociti 2  rel %

Poštovani,

krvna slika govori u pravcu virusne infekcije, mada se sve procjenjuje u odnosu na cjelokupno stanje. Nekada je u početku bolesti teško procjenitije li riječ o virusu ili bakteriji. Virusne bolesti spontano prolaze. Ako se javi bilo kakvo pogoršanje, javite se ponovo liječniku jer je uvijek moguće da se situacija iskomplicira.

prim. ALEMKA JAKLIN KEKEZ

dr. med. spec. pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
Poliklinika za dječje bolesti Helena

Pitajte me Moji odgovori