Godinama se vjerovalo da je inteligencija nasljedna i nepromjenjiva, međutim, u međuvremenu je dokazano da se nasljeđuje samo “skica”, a način na koji će se mozak djeteta razvijati, ovisan je o interakciji s okolinom. Da je stimulacija emocionalnog, socijalnog i intelektualnog razvoja od najranije djetetove dobi iznimno važno, napominje i Irena Orlović, urednica i vlasnica nakladničke kuće “Harfa” i majka djeteta s poteškoćama u razvoju.

Naime, prije 17 godina Irena Orlović je dobila djevojčicu Mateu koja je rođena s teškom srčanom greškom. Da bi Mateja mogla nastaviti živjeti, bio je potreban hitni operativni zahvat koji nažalost nije uspio i koji je ostavio trajna i ozbiljna oštećenja na mozgu. Uvidjevši da joj sustav ne daje adekvatnu podršku, mama Irena sama je preuzela odgovornost i započela s ranom stimulacijom. Kroz svoje osobno iskustvo, uvidjela je da u Hrvatskoj ne postoji dovoljno literature iz područja ranog poticanja emocionalnog i intelektualnog razvoja pa je stoga odlučila okupiti stručni tim i osnovati “Harfu” – nakladničku kuću koja je specijalizirana za objavljivanje literature iz tog područja.

Irena Orlović je i autorica nagrađivane web aplikacije “Pametnica” koja broji više od 1000 radnih kreativnih materijala koje je sama osmislila i izradila. O sve većem broju djece s poteškoćama u razvoju, utjecaju roditelja na kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta, ali i daljnjem razvijanju “Pametnice”, razgovarali smo s Irenom Orlović, odvažnom i hrabrom majkom i poduzetnicom.

Za početak, predstavite nam “Pametnicu”, kakva je to aplikacija i kome je namijenjena?

“Pametnica” je web-aplikacija na kojoj se nalaze materijali u elektroničkom obliku u vidu predložaka za edukativne igre kao i radnih listova za rano poticanje intelektualnog razvoja. Može se koristiti za poticanje ranog razvoja već od treće godine djetetova života; kako za poticanje kognitivnog razvoja, tako i za ublažavanje razvojnih smetnji. Može se koristiti i za rad s djecom u ranoj školskoj dobi kojoj su dijagnosticirane razvojne smetnje. Namijenjena je roditeljima i odgojiteljima kao pomoć u radu s djecom koja su zainteresirana za ovakav vid ranog učenja, ali i svima onima koji su zainteresirani za rani razvoj.

Kakve su povratne reakcije okoline na vašu web aplikaciju?

Povratne reakcije su više nego odlične. Svejedno mi web-aplikaciju redovito unaprjeđujemo novim materijalima. Objavili smo je i u tiskanom obliku za roditelje koji žele imati gotov proizvod te ponudili igre za govorno-jezični razvoj, razvoj predčitalačkih vještina kroz razvoj kreativnog mišljenja kao i predmatematičkih vještina poput logičkog mišljenja i koncentracije. Objavili smo dva kompleta po dvanaest igara pod nazivom “Životinjska pametceda” i “Pametnica u svemiru”.

Ne znam jesam li u pravu, ali čini mi se da je svake godine sve veći broj djece s razvojnim problemima, disleksijom, disgrafijom itd.?

Statistike pokazuju da je sve veći broj djece s neurorazvojnim smetnjama. To je vrlo zabrinjavajuće i postavlja se pitanje što je tome uzrok.

Koliki utjecaj imaju roditelji na kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta?

Iz svega što sam naučila do sada mogu reći da su roditelji najvažnija karika u odgoju i obrazovanju djece. Ako roditelj nije postavio dobre temelje, odnosno ako se nije povezao sa svojim djetetom, dijete može imati loš osjećaj osobne vrijednosti i formirati negativnu sliku o sebi što će mu sutra otežavati usvajanje znanja.

Raste li svijest roditelja o važnosti rane stimulacije?

Srećom, svijest o važnosti rane stimulacije je u porastu, sve je više roditelja koji su svjesni koliko je interakcija s djetetom važna i koliko je snažan njihov utjecaj na razvoj i život djeteta općenito.

Prošle godine proglašeni ste poduzetnicom godine u kategoriji socijalnog poduzetništva. Na jednom natječaju “Pametnica” je osvojila i nagradu stručnog žirija u kategoriji “Moja kreativna crta”. Kako gledate na te nagrade?  Koliko su vam pomogle, a koliko su vas obvezale da budete još ustrajniji i bolji?

Te su nagrade potvrdile da se dobro dobrim vraća i da se svaki trud usmjeren na dobrobit društva i zajednice isplati. Mislim da me nisu obvezale, samo su mi dale dodatni vjetar u leđa.

Planirate “Pametnicu” predstaviti i u tiskanom obliku?

Ljudi često znaju reći da su knjige u Hrvatskoj skupe, a ja im kažem da pokušaju napisati jednu. Knjiga “Pametnica” treba biti potkrijepljena znanstvenim dokazima što otežava moje pisanje. Nadam se da ću do kraja ove godine završiti knjigu i putem nje roditeljima podijeliti informacije na što trebaju obratiti pozornost tijekom razvoja.

Što vam je sljedeće u planu? Upisali ste i fakultet psihologije, ako se ne varam?

Sve što sam više radila na intelektualnom poticanju djece, sve sam više otkrivala koliko važnu ulogu zapravo ima emocionalni razvoj i koliko malo prostora smo mu dali. U vrtićima imamo malo, a u školama gotovi nikakve socio-emocionalne programe, a oni su ključan faktor za razvoj djece. To je trenutačno moje područje interesa i zato sam upisala studij psihologije paralelno sa studijem NLP-psihoterapije. Kroz objavljivanje knjiga duboko sam ušla u to područje. Moj je plan osvještavati u društvu važnost emocionalnog razvoja.