Portal o trgovini robom široke potrošnje Ja TRGOVAC i Agencija za istraživanje tržišta Hendal tijekom rujna 2017. godine proveli su jedno zanimljivo istraživanje o konzumaciji čokolade u kojem je sudjelovalo više od 400 …

U Hrvatskoj više od 1500 djevojčica i dječaka živi u institucijama čekajući priliku za odrastanje u obitelji. Brojni su razlozi zbog kojih djeca ne mogu živjeti sa svojim najbližima. Ponekad je to zbog bolesti …