Hrvatska je u petak, 10. veljače napravila važan iskorak u zaštiti dječjih prava ratifikacijom Fakultativnog protokola koji omogućuje podnošenje pritužbi UN-ovom Odboru za prava djeteta. Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o …

Zagrebačko Gradsko poglavarstvo uputilo je prijedlog svim osnovnim školama na području Zagreba, a koji se tiče uvođenja obaveznih školskih uniformi. Kako ističu, ovim bi se potezom trebale smanjiti razlike između pojedinih učenika, dok …

Nove tehnologije donose i neke nove termine koji opisuju navike ljudi prilikom korištenja tih tehnologija. Najnoviji je “smombi”. Radi se o izvedenici iz riječi smartphone i zombie, a skovana je za osobe koje …