Hrvatska je u petak, 10. veljače napravila važan iskorak u zaštiti dječjih prava ratifikacijom Fakultativnog protokola koji omogućuje podnošenje pritužbi UN-ovom Odboru za prava djeteta. Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o …