S ciljem lokalne integracije i socijalizacije djece iz zagrebačkog Centra za tražitelje azila Porin, u sklopu dugoročnog projekta AsyLove nastalog suradnjom organizacije Junior Chamber International Zagreb (JCI Zagreb) i udruge Are You Syrious?, …

Hrvatska je u petak, 10. veljače napravila važan iskorak u zaštiti dječjih prava ratifikacijom Fakultativnog protokola koji omogućuje podnošenje pritužbi UN-ovom Odboru za prava djeteta. Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o …

Zagrebačko Gradsko poglavarstvo uputilo je prijedlog svim osnovnim školama na području Zagreba, a koji se tiče uvođenja obaveznih školskih uniformi. Kako ističu, ovim bi se potezom trebale smanjiti razlike između pojedinih učenika, dok …