Ljeto je idealno vrijeme za učenje plivanja, no roditelji se često pitaju je li njihovo dijete spremno i koji preduvjeti trebaju biti zadovoljeni da se počne s učenjem konkretne tehnike plivanja? Kao što …

Tijekom ljeta na raspolaganju nam je niz događanja, na moru i u kontinentalnoj Hrvatskoj, koja su idealna za obiteljski izlazak i druženje. No u velikim gužvama ponekad je teško držati oko na djeci, …

Ako ste primijetili da dijete jednu riječ izgovora svaki put na drugačiji način, ako rečenice ne sklapa tečno, naglašava one slogove koji ne bi trebali biti naglašeni (obično prvi slog), teško imitira dugačke, …

Dosadašnja iskustva pokazala su da većina djece nauči čitati između šeste i sedme godine života. Naravno, uvijek postoji i izuzetaka koji nauče slova već sa četiri ili pet godina starosti. Prisilno tjerati dijete …