Ljeto je idealno vrijeme za učenje plivanja, no roditelji se često pitaju je li njihovo dijete spremno i koji preduvjeti trebaju biti zadovoljeni da se počne s učenjem konkretne tehnike plivanja? Kao što …