Novorođenče spava između 16 i 18 sati dnevno, a to je spavanje jednakomjerno raspoređeno u šest do sedam kraćih perioda spavanja. Međutim, puno se roditelja pita je li dobro da dijete danju predugo …