Impressum

Izdavač/Nakladnik:

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
OIB: 07330149920

* * * * *

Proizvodnja/produkcija sadržaja i uredništvo:

Evenio d.o.o.
Ivana Cankara 1A
42000 Varaždin
T. 042 492 114
E. info@evenio.hr
W. www.evenio.hr
F. Evenio Facebook Page

Sjedište: Dravska 5, Varaždin
OIB: 69863470363
Radno vrijeme: pon-pet, od 9.00 do 17.00 sati

Jelena Kovačić, urednica
E. jelena.kovacic@klinfo.hr

* * * * *

Prodaja i oglašavanje:

Kristina Šoštar
E. oglasavanje@klinfo.hr
E. digital.sales@rtl.hr
M. 091 5892 483

* * * * *

Stručni suradnici:

Nataša Čičin – Šain, prof. defektolog, Kabinet Korneo
Stela Horvat, prof. rehabilitator, Kabinet Korneo
Stella Rožman, prof. logoped, Kabinet Korneo
Diana Plantak, mag. logoped, Kabinet Korneo
Kristina Bačkonja, dipl. psiholog, Centar Budi svoj
Tatjana Gjurković, dipl.psih., Centar Proventus
Jelena Borić, magistra psihologije, Centar Proventus
Ivana Knežević, magistra psihologije, Centar Proventus
Jelena Vrsaljko, TA psihoterapeut / dipl. soc. radnik / NLP trener, Centar Budi svoj
Tea Knežević, mag. psih., Centar Proventus
prim.dr. Alemka Jaklin Kekez, pedijatar, Poliklinika za dječje bolesti Helena
Iva Palčić, dr.med, spec.pedijatar, Poliklinika za dječje bolesti Helena
Ivana Purić, nutricionist, dipl. ing., prof., eHrana – Savjetovalište za nutricionizam i dijetetiku
Goran Purić, nutricionist, dipl. ing., eHrana – Savjetovalište za nutricionizam i dijetetiku
Vanja Cupek, dr.med.dent.
Tomislav Kuljiš, Centar Prirodno roditeljstvo

Programska podrška: Enfinita

Klinfo.hr postavljen je na mrežu 6. studenog 2008. godine
Učestalost objavljivanja: dnevno

Klinfo.hr upisan je u registar elektroničkih publikacija pri Agenciji za elektroničke medije.
Klinfo.hr upisan je u registar Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Klinfo.hr registrirani je žig pri Hrvatskom zavodu za intelektualno vlasništvo i WIPO-u

ISSN 1847-7100