Godinama su medicinski stručnjaci upozoravali žene da vađenje crvuljka ili slijepog crijeva, kao i krajnika, može negativno utjecati na njihovu plodnost. Ova teorija temeljila se na potencijalnim problemima koji izaziva ožiljak i tkivo koje se formira oko jajovoda, a koje nastaje kao posljedica operacije slijepog crijeva. Ovom teorijom odlučili su se pozabaviti stručnjaci s britanskog Sveučilišta Dundee.

Čak 15 godina pratili su medicinske kartone 530.000 žena u Velikoj Britaniji i došli do sljedećih rezultata:
– postotak trudnoća u grupi žena koje su operativno uklonile slijepo crijevo je 54%
– postotak trudnoća u grupi žena koje su operativno uklonile krajnike je 53%
– postotak trudnoća u grupi žena koje su operativno uklonile i slijepo crijevo i krajnike je 59,7%
– postotak trudnoća u grupi žena koje nisu uklonile ni slijepo crijevo niti krajnike je 43,7%.

Ovi rezultati, naravno, ne sugeriraju da uklanjanje crvuljka ili krajnika potpomaže plodnost niti je istraživanje dalo odgovor na pitanje koja je uzročno-posljedična veza. Ono što znanstvenici nagađaju jest da stalne upale krajnike ili upalni procesi na slijepom crijevu opterećuju organizam koji potom reagira smanjenom plodnošću. Kao da tijelo zna da nije vrijeme za trudnoću dok se upalni procesi ne smire.

“Ovo istraživanje ne znači da će uklanjanje crvuljka direktno povisiti plodnost. No ono je potvrdilo da mlade žene koje moraju izvaditi crvuljak, ne trebaju brinuti da će to utjecati na njihovu plodnost”, kazao je voditelj studije Sami Shimi.