Odluku o tome u kojem rodilištu roditi većina trudnica donosi vodeći se iskustvima svojih prijateljica ili rođakinja ili prema pričama u medijima koje mogu, ali i ne moraju biti istinite. Udruga Roda je po prvi puta, prikupljanjem podataka (često i pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama) i pregledom domaće stručne literature, objavila statistike odabranih pokazatelja za sva rodilišta u Hrvatskoj.

Zašto postoje razlike između rodilišta?

Rodilišta se mogu usporediti samo s ustanovama slične razine, tako primjerice možemo usporediti KBC Split i KBC Sestre Milosrdnice, ali nije u redu uspoređivati KBC Zagreb (Petrova) i Opću bolnicu Vinkovci, naglasila je Daniela Drandić, voditeljica programa Reproduktivna prava u udruzi Roda.

No, moramo se upitati kako i zašto postoje velike razlike između rodilišta – trudnice u Hrvatskoj trebale bi primati skrb iste razine kvalitete u svim rodilištima, ali to nažalost nije slučaj.

Već godinama je smrtnost novorođenčadi i rodilja u Hrvatskoj vrlo niska, no poboljšanje kvalitete usluge u rodilištima ne prati pad smrtnosti.

Kada smo jednom postigli nisku stopu smrtnosti, sljedeći cilj bi trebao biti jednako dostupna, kvalitetna skrb. Kvalitetna skrb uključuje puno više čimbenika, a razlike su goleme, kažu iz Rode.

U Hrvatskoj godinama jedan KBC ima daleko najvišu pojavnost carskih rezova, dok drugi KBC-ovi imaju bitno niže postotke. Isto je kod pojavnosti epiziotomija (rezanje međice), u nekim rodilištima ovaj postupak doživi čak 7 od 10 žena koje rađaju vaginalno, dok u drugim rodilištima samo 1 od 10, po tome kaskamo za drugim europskim zemljama, primjerice za Danskom gdje je postotak epiziotomija na nacionalnoj razini tek oko 6 %.

Rodilištima je početkom 2016. godine poslan upitnik s pitanjima o skrbi i uvjetima koje nude rodiljama. Nažalost tek polovica rodilišta ustupila je odgovore Rodi.

Rodilištima je početkom 2016. godine poslan upitnik s pitanjima o skrbi i uvjetima koje nude rodiljama. Nažalost tek polovica rodilišta ustupila je odgovore Rodi.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

(Izvor: civilno društvo.hr)