Bayer i UN-ov program za okoliš (UNEP) pozivaju svu djecu od 6 do 14 godina da se uključe na 20. međunarodno natjecanje u slikarstvu o životnoj sredini. U skladu sa UN Međunarodnom godinom šuma, motiv natjecanja u slikarstvu za 2011. godinu je “Život u šumama”.

Od ovog trenutka, djeca iz cijelog svijeta su pozvana da oslikaju svoje ideje o tome kako se suprotstaviti gubitku prirodnih staništa. Natjecanje je otvoreno za svu djecu uzrasta od šest do 14 godina i biti će održano 5. lipnja 2011. godine (na Svjetski Dan životne sredine). Prijave se trebaju podnijeti najkasnije do 15. travnja 2011. godine.

Slike trebaju biti na papiru A4 ili A3 formata. Na poleđini slike mora biti napisano – ime i prezime,  dob, adresa, broj telefona i elektronska (e-mail) adresa podnositelja prijave ili njegovog/ njenog roditelja/ zakonskog staratelja. Mogu se koristiti svi materijali za slikanje. Slike ne smiju biti prijavljene ni na jednom drugom natjecanju u slikanju.

Prijave se trebaju slati poštom odgovarajućem Regionalnom Uredu UNEP.

Radovi iz Hrvatske i Europe šalju se na sljedeću adresu:

United Nations Environment Programme (UNEP)
Regional Office for Europe
International Environment House
11-13 Chemin des Anémones
1219 Châtelaine-Genf
Switzerland