Usvajanje izgovora glasova odvija se po “ustaljenom redu”, odnosno po razvojnoj liniji. To znači da se neki glasovi usvajaju ranije od ostalih. Glasovi koji su motorički i akustički jednostavniji za izvedbu javljaju se ranije u izgovoru, dok se izgovor onih složenijih “izoštrava” dugo. Tako bi dijete od tri godine trebalo ispravno izgovarati sve vokale, te glasove J, F, V, H, L, dok bi do četvrte godine uz navedene trebalo ispravno izgovarati i glasove S, Z, C, Š, Ž, Č, Ć, DŽ, Đ, LJ, NJ. Glasovi L i R se javljaju najkasnije i nepravilan izgovor se može tolerirati do dobi od četiri i pol godine. Do pete godine dijete bi sve glasove trebalo izgovarati ispravno. Međutim, oko 30 posto predškolske djece ima poremećen izgovor pojedinih glasova. Jedan od češćih glasovnih poremećaja je izgovor glasa R. Nepravilan izgovor ovog glasa zove se rotacizam.

Uzroci poremećaja

Uzroke poremećaja glasa R možemo podijeliti na organske i funkcionalne:

  • Organski: kratak jezik, slabo pokretljiv jezik, visoko tvrdo nepce, rascjep jezika, sraštena jezična resica, neurološke smetnje (hipotonija ili hipertonija jezika)
  • Funkcionalni: zakašnjeli govorno-jezični razvoj

Tri stupnja poremećaja

  • Supstitucija

Zamjena glasa R glasovima V, L ili J (npr. kad dijete umjesto krava izgovara kvava). Zamjena glasovima J i L može se tolerirati samo kod mlađe djece i to kratko vrijeme.

  • Omisija

Izostavljanje glasa R i često se susreće kod djece mlađe dobi (primjerice, dijete umjesto ruksak izgovara uksak).

  • Distorzija

Prednje distorzije odnose se na bilabijalan (kada se glas R tvori samo kontaktom usnica ili njihovim vibracijama), lateralan (kada se glas R tvori vibracijama samo jedne strane jezika), nevibrantni (kada se glas R tvori samo jednim udarcem jezika na desni, sličan poluvokalu w) i nedovoljno vibrantni (kada vrh jezika jedva dotakne desni) izgovor glasa R. Stražnje distorzije odnose se na guturalan (spore vibracije, sličan njemačkom r), dorzalan (vibracije hrptom jezika, sličan glasu h) i uvularan (vibracije resicom tj. uvulom) izgovor glasa R. Prednje distorzije češće su u dječjoj dobi i lakše se uklanjaju, a stražnje distorzije pojavljuju se rjeđe, ali se znatno teže ispravljaju.

Kada posjetiti logopeda?

Ako je dijete navršilo četiri godine i još uvijek ne izgovara pravilno glas R, potrebno je što prije dogovoriti logopedsku terapiju. Ukoliko se glas R formira na pogrešnom mjestu odnosno, ukoliko se zamjenjuje drugim glasovima, terapija može biti dugotrajnija, a rezultati se teže postižu. Mogu se javiti i određene poteškoće u čitanju i pisanju u školskoj dobi. Logopedskom terapijom koja obuhvaća niz specijaliziranih postupaka i metoda, tj. korekcijom poremećaja izgovora, vašim savjetovanjem u radu s djetetom kod kuće, te osobnom podrškom i pomoći djetetu artikulacijski poremećaji se uspješno ispravljaju. Međutim, imajte na umu da trajanje terapije i način ispravljanja slova R nisu jednaki za svako dijete te je teško unaprijed prognozirati kakav će ishod imati i unutar kojeg vremenskog perioda će se problem riješiti.