Kad su u pitanju djetetov rast i razvoj, znatiželja roditelja naglo poraste. Roditelji nerijetko zamišljaju kako će njihovo dijete izgledati kad odraste. Hoće li “povući” na tatu pa će primjerice biti visoko ili na mamu pa će biti niže?

Dječaci ubrzano rastu u adolescentskoj dobi, sve do punoljetnosti. Većina djevojčica prestane raste već u šesnaestoj godini. Budući da rast dječaka traje duže nego kod djevojčica, normalno je da su oni u prosjeku viši od djevojčica. Na konačnu visinu u odrasloj dobi utječe nekoliko faktora. Osim genetike, neka su istraživanja pokazala da na djetetov rast utječu zdravlje, prehrana, aktivna igra i obiteljske veze.

Formula za izračunavanje

U 70-ima je razvijena jednostavna formula za predviđanje visine u odrasloj dobi. Izračunava se na temelju visine oba roditelja. Iako ona nije u potpunosti pouzdana, mnogi je ipak koriste. Praksa je pokazala da su rezultati formule precizniji za djevojčice, dok se dječacima može dodati od 5 do 10 cm. Dakle, zbrojite visinu majke i oca i dobiveni rezultat podijelite s dva. Za dječake dodajte barem 6,5 cm, a djevojčicama oduzmite 6,5 cm.

Kako izračunati predviđenu visinu djevojčice u odrasloj dobi?

Očeva visina (cm) +majčina visina (cm) : 2 – 6,5 cm

Otac 185 cm + majka 170 cm = 355 cm

355 : 2 = 177,5 cm

177,5 – 6,5 = 170, 5 cm

Predviđena visina djevojčice je 170,5 cm (+ ili – 5 cm)

Kako izračunati predviđenu visinu dječaka u odrasloj dobi?

Očeva visina (cm) +majčina visina (cm) : 2 + 6,5 cm

Otac 185 cm + majka 170 cm = 355 cm

355 : 2 = 177,5 cm

177,5 + 6,5 = 183, 5 cm

Predviđena visina dječaka je 183,5 cm (+ ili – 5 cm)

Ubrzani rast doista izaziva bolove u mišićima kod djece